Може да направи черупката да работи интерактивно заедно с опцията --command - linux, git, bash, shell

Аз използвам GNU bash който е инсталиран като git bash. При стартиране трябва да променя директорията, затова правя така:

"C:Program FilesGitbinsh.exe" --rcfile "./cd.sh"

Където cd.sh просто съдържа cd /d/ команда. Всичко работи добре тук. Сега се опитвам да се отърва от него cd.sh файла и командата за преминаване към черупката като параметър, но все пак искам тя да остане интерактивна, затова правя така:

"C:Program FilesGitbinsh.exe" -ic "cd /d"

Изпълнява командата (тествана с echo команда), но след това излиза. Защо това не е интерактивно?

Отговори:

1 за отговор № 1

от мъжки бас:

Интерактивната черупка е стартирана без аргументи без опция и без опцията -c ...

от човек тире:

Ако не съществуват никакви аргументи и ако стандартният вход на черупката е свързан с терминал (или ако е зададено флага -i), а опцията -c не е налице, черупката се счита за интерактивна обвивка.


Свързани въпроси
Най - известен