Какви еквивалентни типове данни в WinApi в JavaSE? java, c ++, c, winapi

Какви еквивалентни типове данни в WinApi в JavaSE?

Този въпрос, за да се възползват от техниката JNA в JavaSE. Например, установихме, че WORD Equivalent е кратко.

Отговори:

0 за отговор № 1

Ето какво събрах (правех само примитиви):

Легенда: JAVA - WINAPI (име на тип .NET)

  • байт - CCHAR (байт) (Типът BYTE в Windows не е подписан (0 до 255). Използването на CCHAR дава правилния диапазон (-128 до 127))
  • кратко - INT16 (кратко)
  • int - INT32 (Цяло число)
  • дълъг - INT64 (дълъг)
  • плаващо - FLOAT (единично)
  • двойно - LONGLONG (двойно) (може би не е вярно ... не 64-битови плаващи точки в WINAPI)
  • bool - BOOLEAN (Boolean) (в .NET, има 2 булеви типове: BOOL (4 байта) и BOOLEAN (1 байт))
  • char - WCHAR (Char)

Поставих двете версии на WINAPI, защото ако използвате C, можете да използвате или TypeName. Ако сте в C # или VB.Net, ще ви трябва Тип Тип между скоби.


Свързани въпроси
Най - известен