Можем ли да тестваме база данни с тестове на селен? - java, sql, селен

Ако е необходимо да напишете скрипт за минимално използване на SQL за тестване на база данни на уеб сайт, използващ селен или ръчно тестване е достатъчно?

Отговори:

0 за отговор № 1

Не селен (браузър тестер), но бихте могли да го използвате JBehave,

Трябва да използвате JBehave (или подобни БДД инструмент), за да управлявате системното си тестване.

Вие бих могъл го правете чрез единични тестове, но не бих го направилизисква наличието на база данни и това обикновено е извън обхвата на "единичен тест". Няма смисъл да се използва и рамката на подигравки, защото тя е базата данни, която искате да тествате, а не кода, който я нарича.


Свързани въпроси
Най - известен