Java Image Applet - Java, аплет, java-api

Аз съм нов за Java програмиране.аз се опитвам да създам Java applet, изпълняващ се в HTML страница, която ще избере изображение от вашия компютър, като преглежда през вашите директории. Досега бях в състояние да покажа изображение в аплета, като посочи пътя на изображението в самия код. Искам да го направя динамичен по природа. "

Отговори:

1 за отговор № 1

Трябва да добавите JFileChooser към аплета и след избора на файл (файл с изображение) създайте нов BufferedImage, който да се показва в аплета.


Свързани въпроси
Най - известен