Има ли някакъв начин да стартирате самостоятелно подписан Java applet без да намалявате правилата за сигурност на Java? - java, сигурност, аплета

Работя върху малък инструмент за Java аплетидруги неща, за да заредите някои изображения от твърдия диск и да ги качите на хост сървъра. Проблемът е, че не искам потвърден УО да го подпише и имам нужда от настройките за сигурност на Java, които все още са на "високо" в контролния панел на Java. Аплетът трябва да работи на няколко компютъра и не е достъпен за обществеността.

Сега, когато зареждам страницата HTML, със сигурносттанастройки на "висок" (по подразбиране / препоръчително) JRE блокира този аплет, защото не е подписан от СА. Защитата, зададена на "средна", работи добре, но настройките за сигурност не трябва да се снижават само за този инструмент.

Има ли някакъв начин да добавите този аплет като "надежден аплет", който му позволява да чете файлове и да го свързва към хост сървъра чрез връзка с гнездо?

Благодаря

Отговори:

0 за отговор № 1

Опитайте се да добавите себе си като основна CA в съответните браузъри.


Свързани въпроси
Най - известен