Копирайте редове, след като използвате филтър и запомнете номерата на реда в excel - excel, copy, rows

Аз използвам филтър в листа ми Excel.Имам ред, който съдържа 1 и 0. Например имам 10 реда, а ред едно съдържа 1, а ред две съдържа 0, а дървото съдържа 1 и т.н. Сега аз филтрирам на 1 "s, така че показва само ред 1,3,5,7 и 9. Аз копирам тези и го поставете в друг лист. 1" са поставени в първите пет реда, а не на ред 1 , 3,5,7 и 9 ..

Някой знае ли дали има начин да се постигнат нуждите ми?

Благодаря

Отговори:

1 за отговор № 1
  1. Филтрирайте редове, които сте избрали НИЕ НЕ НУЖДАЕ
  2. Изчистете съдържанието им.
  3. Деактивиране на филтъра.
  4. Копирайте цялата таблица.

Свързани въпроси
Най - известен