Последно време, когато клетката е променена - Excel, excel-formula

Имам електронна таблица Excel Търся да знам дата-време, когато ми Excel клетки са били променени последния път. Мога ли да го направя в Excel или Access?

Ако отговорът е "да", каква функция мога да използвам?

Отколкото!

Отговори:

2 за отговор № 1

в Excel, можете Проследяване на промените

Меню за преглед, проследяване на промените

Това отваря работна книга за споделяне и дори можете да кажете на Excel да проследява конкретни клетки и ако искате промените да бъдат проследени или не.

Променя диалоговия прозорец

Това е пример за това, което виждате, когато стойностите се променят:

примерна промяна


1 за отговор № 2

Можете да използвате тази функция за проследяване на промените, за да разберете последната промяна на дадена клетка и да намерите кой е потребителят.

Как да проследявате промените в Excel 2007

http://www.online-tech-tips.com/ms-office-tips/track-changes-in-excel/


Свързани въпроси
Най - известен