Използвайте> или <подпишете динамично във формула за Excel

Опитвам се да създам формула, която избира знака ">" или "<" в зависимост от това дали всеки запис има "Higher" или "Lower" срещу него.

Например, ако A1 има "Higher", тогава формулата в B1 трябва да бъде = 0.78> 0.59

Ако A2 има "Lower", тогава формулата в B2 трябва да бъде = 0.78 <0.59

Отговори:

2 за отговор № 1

Опитвам,

if(a1="higher", 0.78>0.59, 0.78<0.59)
"alternate
=or(and(a1="higher", 0.78>0.59), and(a1="lower", 0.78<0.59))

0 за отговор № 2

използвайте това като формула. = IF (А1> В1, ">", "<") в клетка С. отколкото да използвате тази формула, за да получите желания си вид в следващата клетка. = CONCATENATE (А2, С2, В2)

Можете да скриете колона C, ако не искате да го покажете.

Проверете го, като кликнете върху следната връзка,

Снимка на екрана на по-горе работа


Свързани въпроси
Най - известен