Трябва да променя целия цвят на реда в Excel, когато клетката стойност = 1 - Excel-формула

Трябва да променя целия цвят на реда в Excel, когато стойността на клетката е "1" Може ли да се направи това?

Например, колона G ще съдържа или 1, или 0. Ако клетката има стойност 1, тогава искам целият ред да промени цвета

Оценявайте всяка помощ

Отговори:

0 за отговор № 1

Формулата е:

=$G1 = 1

И досега се прилага:

=$1:$1048576

въведете описанието на изображението тук


Свързани въпроси
Най - известен