Как да изберете решетка от прозореца с прости бутони - c #, asp.net, gridview

Как мога да избера ред, който щраква навсякъде в този ред в изгледа на мрежата? Кое събитие за gridview би било подходящо?

Отговори:

0 за отговор № 1

Няма готовност за използване. Но този човек обяснява как да го направя.

Вие основно трябва да разширите класа DataGrid и да добавите събитието RowClicked към него.


Свързани въпроси
Най - известен