Как да получите HTML код от уеб браузъра на Gecko? InnerHtml вече не съществува - c #, gecko, geckofx

GeckoFx V22

GeckoElement element = null;
var geckoDomElement = WebBrowser1.Document.DocumentElement;
if(geckoDomElement  is GeckoElement)
element = (GeckoElement)geckoDomElement ;

var innerHtml = element.InnerHtml;

но няма повече InnerHtml метод. Как да получите HTML код от уеб браузъра на Gecko?

Отговори:

3 за отговор № 1

Пускайте в GeckoHtmlElement вместо GeckoElement.

GeckoHtmlElement element = null;
var geckoDomElement = WebBrowser1.Document.DocumentElement;
if(geckoDomElement is GeckoHtmlElement)
{
element = (GeckoHtmlElement)geckoDomElement;
var innerHtml = element.InnerHtml;
}

Свързани въпроси
Най - известен