Определяне на вградени ширини в css - css

Да предположим, че имате този html:

<span> aaa </span> <a> bbb </a>
<br>
<span> ccccccc </span> <a> dddd </a>

Трябва да имате диапазон от определена ширина, така че има известно оформление.

Как правиш това, без да прибягваш до плаващи дивизии?

Отговори:

2 за отговор № 1

Бихте могли да оформите участъците display: block, или inline-block (IE понякога има проблеми с това) и след това определете ширината.

Защо? Wellspan е вграден елемент и не можете да дефинирате ширина и височина на инлайн елементи, така че трябва да "преобразувате" обхвата в блоков елемент.


1 за отговор № 2

inline-block,


1 за отговор № 3

Ако се опитвате да създадете таблица без таблица, проверете този пример списък с дефиниции


Свързани въпроси
Най - известен