Някои каскадни стил се нуждаят от изясняване - css

Може ли някой да обясни смисъла на nodec?

Видях, че се използва като a.nodec в CSS

Но нямат никаква представа каква е целта на това използване.

ТК

Отговори:

1 за отговор № 1

Ако сте видели нещо подобно

a.nodec {
...
}

Тогава "nodec" е име на класа на "a" тагове като в този HTML:

<a class="nodec" href="?">Link #1</a>
<a class="nodec" href="?">Link #2</a>

Свързани въпроси
Най - известен