мога ли да използвам postgresql в Android телефона? - андроид, postgresql, postgresql-9.3

Опитвам се да разработя приложение за Android и искам да използвам база данни в моята молба. Знам, че мога да използвам sqllite в Android, но е възможно да използвам Postgres вместо sqllite?

Аз говоря за инсталиране на DB в телефона и не се използва отдалечен DB сървър.

Възможно ли е?

Всички отговори се оценяват.

Отговори:

0 за отговор № 1

Няма порт PostgreSQL за Android.

PostgreSQL не може да се компилира за Android.И наистина ще има много малко смисъл: PostgreSQL е особено подходящ за големи бази данни и достъп за много потребители. Освен това е малко вероятно да имате нужда от функционалността на PostGIS на устройство с Android.Има няколко приложения за бази данни / пространствени данни или можете да разработите ваши собствени от наличните инструменти.


0 за отговор № 2

Очевидно е, сега ти можеш, използвайки Termux (терминален емулатор и Linux среда за Android и Chromebook).


Свързани въпроси
Най - известен